Politica de Confidentialitate

Subscrisa CLUB MILITARI RESIDENCE SRL (denumita in continuare CLUB MILITARI), persoana juridica romana, cu sediul social in Sat Rosu, Comuna Chiajna, Str Gospodari nr. 67, Judet Ilfov, inregistrata in registrul comertului sub nr. J23/381/2010, avand CUI 26487326, recunoaşte şi respectă dreptul persoanelor la confidenţialitatea  si securitatea datelor cu caracter personal.

Politica de confidenţialitate si securitate a datelor cu caracter personal, implementata de  CLUB MILITARI se aplică colectării, folosirii, dezvăluirii şi protejării informaţiilor personale pe care decideţi să ni le furnizaţi, cu scopul de a beneficia de serviciile furnizate de subscrisa.

CLUB MILITARI garanteaza pastrarea confidentialitatii datelor personale ale clientilor sai si se angajeaza sa trateze cu maxima atentie si respect informatiile personale ale acestora.

Prin “date personale” ne referim la datele unice, individuale, referitoare la: nume si prenume, adresa postala, cod numeric personal, email, numar de telefon, numar de fax, serie si numar BI/CI, imagine si voce .

Orice persoana care beneficiaza de serviciile oferite de CLUB MILITARI si care ofera in mod voluntar date cu caracter personal operatorului, isi manifesta acordul in mod expres si neechivoc pentru urmatoarele:

  • datele personale sa poata fi prelucrate in vederea prestarii serviciilor operatorului;
  • sa primeasca, din partea operatorului, prin email, buletine informative/oferte comerciale, etc;
  • datele personale sa poata fi prelucrate de catre operator, in vederea asigurarii securitatii persoanelor, bunurilor acestora, spatiului operatorului precum si bunurilor acestuia.

CLUB MILITARI va pastra confidentialitatea acestor informatii, cu exceptia informatiilor solicitate de autoritatile legale competente. CLUB MILITARI nu va inchiria sau vinde baza de date unor terte parti.

CLUB MILITARI procesează date personale doar în scopul pentru care au fost colectate şi conform acestei Politici. Revizuim practicile noastre de colectare, stocare şi procesare de date pentru a ne asigura că procesam, colectăm şi stocăm numai acele date necesare pentru furnizarea sau îmbunătăţirea serviciilor şi activităţilor noastre.

Luăm măsurile necesare în măsura posibilităţilor, pentru a ne asigura că datele personale pe care le procesăm sunt corecte, complete şi actuale, dar depindem de clientii noştri pentru a ne furniza date actualizate sau pentru a corecta datele lor personale acolo unde este necesar.

Punem in vederea clientilor nostri ca beneficiaza de urmatoarele drepturi:  dreptul de informare, dreptul de acces, dreptul de interventie, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a fi uitat, dreptul de a solicita portabilitatea datelor, dreptul de a se adresa ANSPDCP si dreptul de a se adresa justitiei.

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată, fie transmisa prin corespondenta electronica, la adresa de email: vanzari-wellness@militari-residence.ro; office@militariresidenceballroom.ro, fie prin posta, la adresa: CLUB MILITARI RESIDENCE, Str Rezervelor nr 66, sat Rosu, jud Ilfov.

CLUB MILITARI se obliga sa raspunda solicitarilor clientilor, in termen de maxim 15 zile de la data primirii solicitarii. Clientii se pot adresa ANSPDCP, in cazul in care, in termenul mai sus indicat, CLUB MILITARI nu a raspuns solicitarii clientului, privind incalcarea drepturilor mai sus rubricate.

CLUB MILITARI informeaza clientii asupra faptului ca, desi ia toate masurile necesare pentru a proteja informatiile personale aflate in custodia si sub controlul sau, este necesar ca acestia sa inteleaga ca societatea nu poate garanta ca informatiile personale nu vor fi dezvaluite niciodata sau accesate intr-un mod inadecvat cu prezenta Politica.

CLUB MILITARI implementeaza diferite masuri in efortul de a mentine confidentialitatea tuturor datelor personale aflate in custodia si sub controlul sau, inclusiv prin acordarea accesului la aceste informatii doar personalului si furnizorilor autorizati de servicii care au nevoie de aceste informatii in procesele descrise mai sus in prezenta Politica.

Deasemenea, CLUB MILITARI aduce la cunostinta clientilor sai faptul ca, in efortul de a preveni accesul, utilizarea, modificarea sau dezvaluirea neautorizata a informatiilor personale aflate in custodia si sub controlul sau, foloseste masuri de protectie administrativa, tehnica si fizica  a datelor cu caracter personal colectate.

Prezenta politica de securitate si confidentialitate a datelor personale colectate si procesate de CLUB MILITARI RESIDENCE SRL se completeaza cu nota de informare asupra prelucrarii datelor cu caracter personal, si cu acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal, exprimat de clienti.

S.C. CLUB MILITARI RESIDENCE S.R.L.