Notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal in club militari residence SRL

 • Identificarea operatorului

CLUB MILITARI RESIDENCE SRL (denumita in continuare CLUB MILITARI), persoana juridica romana, cu sediul social in Sat Rosu, Comuna Chiajna, Str Gospodari nr. 67, Judet Ilfov, inregistrata in registrul comertului sub nr. J23/381/2010, avand CUI 26487326, prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, prin mijloace automatizate si manuale.

Prezenta nota de informare se completeaza cu Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal in cadrul CLUB MILITARI  si cu dispozitiile legale in vigoare.

Prezenta nota de informare poate fi revizuita de CLUB MILITARI, la anumite intervale de timp, insa nu va crea conditii mai putin favorabile clientilor, din punct de vedere al prelucrarii si protectiei datelor cu caracter personal. Clientii vor fi anuntati in mod corespunzator, daca apar astfel de modificari.

 • Scopul prelucrarii datelor dvs. cu caracter personal:

CLUB MILITARI colecteaza, prelucreaza, foloseste si arhiveaza datele dvs. cu caracter personal, in scopul:

 • prestarii serviciilor de SPA si WELLNESS, din incinta punctelor de lucru ale societatii, unde societatea are autorizata aceasta activitate (prelucrarea datelor se realizeaza prin abonamentele realizate de clienti);
 • prestarii serviciilor Hoteliere, din incinta Complexului Lebada Luxury Resort & Spa (prelucrarea datelor se realizeaza prin fisele completate de client la realizarea rezervarilor necesare, la efectuarea cazarii si la decazare. Atasat fiselor de cazare vor exista copii ale cartilor de identitate ale clientilor ce beneficiaza de serviciile hoteliere prestate de Club Militari, care vor fi transmise, in vederea raportarii, catre autoritatile competente);
 • prestarii serviciilor de organizari evenimente, in incinta punctelor de lucru ale societatii, (prelucrarea datelor se realizeaza prin contractele de eveniment semnate de clienti);
 • organizarii de concursuri;
 • activitatii de marketing direct;
 • asigurarii securitatii bunurilor si persoanelor, in incinta punctelor de lucru apartinand CLUB MILITARI;
 • Datele cu caracter personal prelucrate

CLUB MILITARI colecteaza, prelucreaza, foloseste si arhiveaza urmatoarele categorii de date cu caracter personal: nume şi prenume, adresa, locul şi data naşterii, cod numeric personal, serie şi număr de BI /CI, cetăţenie, e-mail, telefon/fax, sexul, imaginea, vocea.

 • Caracterul furnizarii datelor

Obligatoriu: In ceea ce priveste datele cu caracter personal, necesare pentru realizarea serviciilor oferite de societate (de ex. nume şi prenume, adresa, locul şi data naşterii, cod numeric personal, serie şi număr de BI /CI, cetăţenie, sexul), precum si cele preluate si prelucrate in vederea monitorizarii accesului persoanelor si securitatii acestora, precum si a spatiilor si bunurilor operatorului (de ex: imaginea, vocea.), furnizarea acestora este obligatorie, refuzul dvs. determinand imposibilitatea acordarii serviciilor oferite de societate.

Clientul înţelege şi este de acord că manifestarea dreptului său de opoziţie este echivalent cu imposibilitatea prestării serviciului de către CLUB MILITARI. Mai exact, în momentul în care CLUB MILITARI primeşte cerere scrisă prin care Clientul se opune ca datele care-l vizează să facă obiectul unei prelucrări, CLUB MILITARI este îndreptăţita să înceteze a mai presta serviciul.

Facultativ: In ceea ce priveste datele cu caracter personal prelucrate in scop de reclama/marketing (de ex: e-mail, telefon/fax), furnizarea acestora nu este obligatorie, refuzul dvs. de a furniza astfel de date neafectand, in niciun fel, dreptul dvs. de a beneficia de serviciile prestate de subscrisa.

 • Destinatarul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate de dvs. vor fi utilizate in principal de CLUB MILITARI, care va utiliza aceste date conform scopului de mai sus.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi pot fi comunicate numai următorilor destinatari:

 • Autoritatilor competente – in scopul indeplinirii unor obligatii legale;
 • Unor terti contractati de CLUB MILITARI – in scopul indeplinirii intereselor legitime ale operatorului;
 • Societatilor de paza si protectie cu care CLUB MILITARI are semnate contracte de prestari servicii de paza si protectie in incinta complexului CLUB MILITAR
 • Perioada pastrarii datelor

Datele dvs prelucrate de CLUB MILITARI, in vederea prestarii serviciilor furnizate, vor fi pastrate in intervalul de timp in care dvs. veti beneficia de serviciile furnizate de operator, precum si o perioada de timp rezonabila de arhivare a acestora, conform dispozitiilor legale in vigoare.

In ceea ce priveste imaginile video preluate, acestea sunt pastrate de CLUB MILITARI pe o perioada de maxim 30 de zile de la data preluarii.

 • Securitatea datelor cu caracter personal prelucrate

CLUB MILITARI ia toate masurile rezonabile pentru a proteja datele cu caracter personal furnizate de dvs. si prelucrate de noi, folosind metodele de securitate adecvate.

In ciuda acestor precautii, CLUB MILITARI nu poate garanta ca persoane neautorizate nu vor obtine acces la datele dvs. cu caracter personal.

 • Drepturi

Conform dispozitiilor legale in vigoare, CLUB MILITARI va pune in vedere faptul ca, beneficiaţi de urmatoarele drepturi:

 • Dreptul de a obtine, de la CLUB MILITARI, o confirmare ca prelucreaza datele dvs. cu caracter personal si dreptul de acces la acestea;
 • Dreptul de a solicita rectificarea si/sau completarea datelor cu caracter personal prelucrate (dreptul la rectificare);
 • Dreptul la stergerea datelor (dreptul de a fi uitat);
 • Dreptul de a obtine restrictionarea prelucrarii;
 • Dreptul de a va opune prelucrarii datelor dvs. cu caracter personal, in scop publicitar;
 • Dreptul de a depune plangere la ANSPDCP;
 • Dreptul de a primi datele cu caracter personal prelucrate de CLUB MILITARI, sau de a solicita transmiterea acestora unui alt operator (dreptul la portabilitatea datelor).
 • Dreptul de a vă adresa justiţiei.

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată, fie transmisa prin corespondenta electronica, la adresa de email: vanzari-wellness@militari-residence.ro  (pentru beneficiarii serviciilor de SPA si WELLNESS), office@militariresidenceballroom.ro (pentru beneficiarii serviciilor de organizari evenimente), , ………………………………………….. (pentru beneficiarii serviciilor hoteliere) fie prin posta, la adresa: ………………………………………………

CLUB MILITARI se obliga sa raspunda solicitarilor clientilor, in termen de maxim 15 zile de la data primirii solicitarii. Clientii se pot adresa ANSPDCP, in cazul in care, in termenul mai sus indicat, CLUB MILITARI nu a raspuns solicitarii clientului, privind incalcarea drepturilor mai sus rubricate.

 • Transferul in strainatate al datelor cu caracter personal

Datele dumneavoastră personale, colectate, prelucrate si arhivate de CLUB MILITARI, nu vor fi transferate in strainatate.

Pentru orice alte informatii privind prelucrarea datelor dvs cu caracter personal, ramanem la dispozitia dvs., la datele de contact mai sus mentionate.

 

S.C. CLUB MILITARI RESIDENCE S.R.L.