Acord cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Prin semnarea prezentului acord, _______________________________, declar ca am fost informat si imi exprim consimtamantul expres cu privire la urmatoarele aspecte, privind prelucrarea datelor cu caracter personal:

  • Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizeaza de catre CLUB MILITARI RESIDENCE SRL (denumita in continuare CLUB MILITARI), persoana juridica romana, cu sediul social in Sat Rosu, Comuna Chiajna, Str Gospodari nr. 67, Judet Ilfov, inregistrata in registrul comertului sub nr. J23/381/2010, avand CUI 26487326, in conformitate cu dispozitiile Regulamentului GDPR 2016/679.
  • Prelucrarea datelor cu caracter personal este realizata de CLUB MILITARI: in scopul prestarii serviciilor hoteliere (inclusiv raportarea catre autoritatile competente), organizarii de evenimente in punctele de lucru ale societatii, in scop de marketing direct, in scopul asigurarii protectiei si integritatii bunurilor si persoanelor, precum si spatiului si bunurilor operatorului.
  • Colectarea datelor cu caracter personal se realizeaza, in principal, pentru a fi prelucrate de CLUB MILITARI insa, acestea pot fi furnizate si transmise autoritatilor competente, in indeplinirea unei obligatii legale a operatorului, unor terti contractati de operator, in vederea indeplinirii unor drepturi si interese legitime sau societatii de paza si protectie cu care CLUB MILITARI are semnat contract de prestari servicii paza si protectie.
  • Datele cu caracter personal prelucrate de CLUB MILITARI sunt: nume şi prenume, adresa, locul şi data naşterii, cod numeric personal, serie şi număr de BI /CI, cetăţenie, e-mail, telefon/fax, sexul, imaginea, vocea.
  • Furnizarea acestor date este necesara in vederea derularii relatiilor cu CLUB MILITARI, in conditii legale si ca, in lipsa acestor date, CLUB MILITARI nu poate presta serviciile specifice activitatii sale. Retragerea prezentului acord va determina incetarea relatiei cu CLUB MILITARI, cu toate consecintele ce deriva din aceasta.
  • Strict in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal de catre CLUB MILITARI in scopul transmiterii de mesaje publicitare, solicit comunicarea acestora prin: [ ] SMS, la numarul _______________; [  ] email la adresa ________________________; [  ] apel telefonic la numarul ______________________; [  ]prin posta, la adresa _______________________________________________________
  • Am cunostinta de faptul ca imi pot retrage oricand acordul privind primirea de mesaje in scopuri publicitare de la CLUB MILITARI, prin una din urmatoarele modalitati: prin cerere scrisa, semnata si datata, transmisa la punctul de lucru apartinand societatii, din: Com. Crisan, Sat Crisan, Str Mal Stang nr. 63, Judet Tulcea; prin email la adresa: …………………………;
  • Am cunostinta de faptul ca am urmatoarele drepturi: dreptul de informare, dreptul de acces, dreptul de interventie, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a fi uitat, dreptul de a solicita portabilitatea datelor, dreptul de a ma adresa ANSPDCP si dreptul de a se adresa justitiei, pentru a caror exercitare ma pot adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată, fie transmisa prin corespondenta electronica, la adresa de email: ………………….., fie prin posta, la adresa mai sus mentionata.

 

CLUB MILITARI asigura clientul ca nu va utiliza datele sale personale in alte scopuri, decat cele mentionate in prezentul acord si numai in conditiile mentionate in Politica de confidentialitate si securitate a datelor cu caracter personal a CLUB MILITARI RESIDENCE SRL, in Nota de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal efectuata de CLUB MILITARI RESIDENCE SRL, cat si in legislatia in vigoare.

Am luat la cunostinta de faptul ca pot consulta atat Politica de confidentialitate si securitate a datelor cu caracter personal a CLUB MILITARI RESIDENCE SRL, cat si Nota de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal efectuata de CLUB MILITARI RESIDENCE SRL, atat la punctele de lucru ale societatii, cat si pe site-ul ……………………………….. .