Dunele de nisip și Stejarii seculari din Pădurea Letea,

MONUMENTE ALE NATURII DIN DELTA DUNĂRII

DUNE DE NISIP

Tabloul exotic și misterios al Pădurii Letea, cea mai nordică pădure subtropicală din Europa și cea mai veche rezervație naturală din România, se desfășoară pe grindul nisipos Letea – în Delta Dunării. Acesta este o ridicătură de teren de nisip sub formă alungită, de origine marină, cu o suprafață de aproximativ 170 km2. Grindul Letea este un grind fluvio-maritim situat în partea de nord-est a Deltei, între brațele Chilia și Sulina, care s-a format din depuneri aluvionare, în mijlocul apelor.

Stejarii seculari din Pădurea Letea

CĂLĂTORIE SPECTACULOASĂ

Călătoria spre Pădurea Letea este în sine o aventură spectaculoasă și originală – pe lacuri, canale și gârle, însă destinația finală depășește imaginația turiștilor, curioși să descopere magia de poveste a Deltei. Pe solul nisipos al Pădurii Letea cresc renumiții stejari seculari din specia Quercus robur – Stejarul de luncă (cunoscut și ca stejarul pedunculat), Quercus frainetto – Gârnița (cunoscut și ca stejarul maghiar) și Quercus pedunculiflora – Stejarul brumăriu. Acești stejari trăiesc între 400 și 700 de ani, unii dintre ei ajungând până la înălțimea de 25 m. 

Pădurea Letea

Bogăția vegetației Pădurii Letea e completată de alte specii de arbori, ca frasinul pufos (Fraxinus pallisae), frasinul de luncă (Fraxinus angustifolia), frasinul de baltă (Fraxinus pallisiae), ulmul (Ulmus foliacea), arinul negru (Alnus glutinosa), teiul alb (Tilia tomentosa), plopul alb (Populus alba) și plopul negru (Populus nigra). 

Pădurea Letea surprinde turiștii iubitori de natură și prin plantele cățărătoare, cu faimoasele liane (Periploca graeca), care acompaniază stejarul brumăriu (Quercus pedunculiflora), frasinul pufos (Fraxinus pallisae) şi plopul alb (Populus alba), iedera (Hedera helix), vița de vie (Vitis silvestris), curpenul de pădure (Clematis vitalba) sau hameiul (Humulus lupulus).

Contactează-ne

Suntem aici pentru tine

    Oaza ta de relaxare în Delta Dunării

    Hotel New Lebada Resort Delta Dunarii